Графичен и уеб дизайн Нека заедно развием вашия бизнес
Графичен Дизайн
Уеб дизайн
3D Принтиране
Защо вашият онлайн магазин е важен за вас ?
24/7 работно време

Как иначе можете да продължите да правите продажби, дори докато спите? Най-големите предимства на онлайн магазините са, че те са отворени 24 часа в денонощието през цялата година. Благодарение на времето за свободно ползване на интернет, когато магазинът ви обикновено е затворен, продажбите в някои случаи могат да бъдат повече от обичайното работно време!

Клиенти от цял свят

Световната мрежа ви позволява да правите бизнес от всяка точка на света. Физическото ви местоположение, с изключение на няколко случая, не е толкова важно, тъй като провеждате онлайн бизнеса си.

Не ви се плаща наем?

Новите технологии ви позволяват да приемате почти всяка част от бизнеса си онлайн, която включва управление на веригата за доставки, фактуриране, доставка и т.н. Подобряването на тези бизнес процеси чрез онлайн системи ще позволи на компаниите да намалят значително разходите си в почти всяка сфера на бизнеса. Например: компаниите могат да намалят с повече от 5% своите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация, като вземат решение за електронен бизнес. Петте процента от спестяванията могат да се превърнат в 50% от нетната печалба на компанията!

Примерни визии
Графичен и уеб дизайн Нека заедно развием вашия бизнес
Графичен Дизайн
Уеб дизайн
3D Принтиране
Защо вашият онлайн магазин е важен за вас ?
24/7 работно време
Клиенти от цял свят
Не ви се плаща наем?
Примерни визии
Примерна визия 1
Примерна визия 2
Имате въпорси оffice@gikdesign.com
посетете ни София, Студентски град, ХТМУ сграда "В", кабинет 169