ФЕН КЛУБ „СИНИ СЪРЦА“

Задание

Фен клуб „Сини Сърца“ искаше да изработим макет на стадион „Юнак“ (1908г.) за новоотвореният Музей на ПФК „Левски-София“. Предоставиха ни чертеж и 4-5 оцелели през годините снимки.


Изпълнение

  • 3Д моделиране
  • 3Д принтиране
  • Оцветяване и стилизиране