БРЪСНАРСКИ САЛОН „DIJO STYLE“

ЗАДАНИЕ

Бръснарски салон DIJO STYLE искаше да създаде цялостна визия за своя салон, искаше да се отличава от конкуренцият и да бъде разпознаваем на пазара.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • Лого дизайн
  • Корпоративна визия
  • Визитки
  • Онлайн реклама

Лого


Клип