СТРОИТЕЛНА ФИРМА „ХЕЛИУС БИЛД БГ“

ЗАДАНИЕ

Строителна фирма Хелиус Билд БГ искаше да създаде цялостна визия за своята компания, искаше да се отличава от конкуренцият и да бъде разпознаваема на пазара.


ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • Лого дизайн
  • Корпоративна визия
  • Визитки
  • Онлайн реклама

ЛОГО


ВИЗИТКА