Брандинг

Брандинг

Какво е Брандинг ? Има няколко дефиниции какво е брандинг. Преди десетилетия брандингът бе дефиниран като име, лозунг, знак, символ, дизайн или комбинация от тези елементи, които идентифицират продуктите, или услугите на една компания. Марката е идентифицирана от елементите, които отличават стоките и услугите от конкуренцията. Има няколко дефиниции какво е брандинг. Преди десетилетия брандингът […]

Read More